De gezelligste volleybalclub van West Maas en Waal !
Home
 

Privacy beleid en toestemming

Beste leden/ouder(s) mini’s en jeugd,

Via onze website, Dreumels weekblad en Social media (Facebook) houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze vereniging. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. Ook jij of je zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor verenigingsleden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s soms de voornaam van verenigingsleden.

Je toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten. De volleybalvereniging heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een training of wedstrijd op te nemen, zullen we je daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met je op.

Je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door jou gegeven toestemming. Ook mag je op een later moment alsnog toestemming geven.

Mocht de stemknop niet verschijnen, wil je dan de mail met reply beantwoorden: Ik heb geen/wel bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Touché

Je persoonsgegevens worden door volleybalvereniging Touché met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens voor het lidmaatschap registreren we in Sportlink, de administratieve applicatie van Nevobo (volleybalbond). Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.vvtouche.nl vind je onze privacyverklaring waarin is opgenomen welke persoonsgegevens we bewaren en waarvoor.

 

Off 

22/06/2018 This post was written by Categories: Nieuws Comments are off for this post


Top