De gezelligste volleybalclub van West Maas en Waal !
Home
 

Corona-protocol

Sporten vanaf het nieuwe seizoen gaat er anders uitzien. Er is voor alle sportbonden een landelijk protocol opgesteld voor de binnensport, en wij hebben te maken met de regels voor het gebruik van de sporthal. Lees deze regels daarom goed door. Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar het wedstrijdsecretariaat: wstouche@gmail.com
(laatste update: september 2021


Algemeen
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
• Pas hygiëne toe. Was/desinfecteer geregeld je handen.
• Houd 1,5 meter afstand.

Trainen en wedstrijden in de praktijk
Alle leeftijdsgroepen mogen normaal spelcontact hebben volgens de regels van het RIVM. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden

 • Tribune: de tribune is geopend voor publiek maar met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Het sportcafé is geopend.
 • Trainers/begeleiders kunnen leden naar huis sturen wanneer zij twijfelen aan de gezondheid van een speler. Hierover bestaat geen discussie.
 • Kleedruimtes van MFA d’n Hoender zijn open, douches zijn gesloten.
 • Toiletruimten zijn geopend.
 • Voorafgaand en na afloop van de training houden sporters van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand.
 • Kinderen tot 18 jaar hoeven tijdens en buiten het sporten geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten wel zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer, ook tijdens het sporten.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en yellen, liedjes zingen, is niet toegestaan.
 • Ballen worden tussentijds gedesinfecteerd; hiervoor zijn ontsmettingsdoekjes beschikbaar in het materialenhok.
 • Schud geen handen met officials of met de tegenstander, maar begroet elkaar wel.
 • Gebruik eigen materialen zoals bidon of handdoek.
 • Het advies is om bij vervoer naar uitwedstrijden mondmaskers te dragen in de auto.
 • Volg de regels van de betreffende accommodatie op bij een uitwedstrijd. Arriveer niet te vroeg bij de sportaccommodatie
 • Desinfecterende handgel is aanwezig bij entree van de hoofdingang Bezoekers dienen bij betreden van het gebouw de handen te ontsmetten.
 • Er is geen actief ventilatiesysteem in MFA d’n Hoender. Buitendeuren worden door de beheerder opengezet voor ventilatie.

Het sportcafé
De uitbater is verantwoordelijk voor het corona beleid. In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd verplicht.). Bezoekers wordt verzocht zicht te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Er morgen maximaal 28 bezoekers plaatsnemen in het sportcafé.

Tot slot
We zijn samen verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Als we met elkaar de regels volgen kunnen we blijven genieten van onze sport en ook straks weer wedstrijden spelen. Spreek elkaar aan op gedrag en aan de ouders; bespreek de regels regelmatig met je kinderen zodat zij weten welke afspraken we met elkaar hebben gemaakt.

Bestuur v.v. Touche


Top